Erotik və erkən yaşlıların cinsiyyətə qarşı yönəldilməsinə (2000)

Qəbul edildi: Aprel 24, 2000;

mücərrəd

Cinsi təhsildə qəsdən qəbul edilən proqramların olmaması səbəbiylə, erotika cinsi sosyalleşmenin başlıca amilidir. Yeni media texnologiyası prepubertal uşaqlar və postpubertal ergenlərin erotika bütün görünüşlərində hazır olmaq üçün hazır edir. Bununla belə, bu cür məruz qalmanın möhkəmlənməsinin nəticəsi barədə heç bir şeyin yanında deyilmir. Məlum olan və pornoqrafiyanın gənc yaşlılara təsiri barədə məlum olmayan qısa məlumatlar təqdim olunur. Bundan sonra, diqqət cinsi zəiflik inkişafı pubertal eşik və bu zülm necə erotica geniş məruz təsir necə təsir edə bilər. Gözlənilən erotika bu cür davranışları açıq şəkildə təsvir edənlər deyil, daha az açıq və cinsi nişanların daha dolğun bir ictimai konteksti kimi təqdim olunur. Bir erotik tədqiqat proqramı, erotiklərin cinsi zəifliklərə təsiri, cinsi əlaqələrdən zəiflik və zorakılıq aradan qaldırılmasına yönəlmiş təsirli tədris səylərinin qurulması üçün lazımlı bir anlayışa dair bir anlayışa kömək edəcəkdir.