Dopamin, öyrənmə və mükafatlandırma davranışı (2007)

Acta Neurobiol Exp (Savaşlar). 2007;67(4):481-8.

Arias-Carrión O1, Pŏppel E.

mücərrəd

Orta beynin dopaminerjik neyronları beyindəki dopamin (DA) əsas mənbəyidir. DA hərəkətlərin nəzarətində, mükafat, motivasiya və idrakın proqnozlaşdırılmasında səhv siqnalında iştirak etdiyi göstərilmişdir. Serebral DA tükənməsi Parkinson xəstəliyinin (PD) əlamətidir. Şizofreniya, autizm və uşaqlarda diqqət çatışmazlığı hiperaktivliyi pozğunluğu və narkotik istifadəsi kimi digər DA patoloji vəziyyətlər də DA disfunksiyası ilə əlaqələndirilmişdir. DA, yanaşma, istehlak və bağımlılıq kimi mükafat axtarma davranışları ilə yaxından əlaqələndirilir. Son tədqiqatlar, DA nöronlarının atəş edilməsinin mükafat gözləməsinin nəticəsi olaraq motivasiyaedici bir maddə olduğunu göstərir. Bu fərziyyə, mükafat gözləniləndən çox olduqda, müəyyən DA nöronlarının atəşinin artdığına və nəticədə mükafata olan istəyi və ya motivasiyanı artırdığına dair dəlillərə əsaslanır.