Görüntülərin neyron əsasları (2001)

Pornoqrafik asılılığı aradan qaldırmaq üçün beyni istifadə edinZehni görüntülər son vaxtlara qədər fəlsəfə və idrak psixologiyasının nəzarəti altındadır. Hər iki müəssisə görüntülə bağlı vacib suallar qaldırdı, lakin cavablandırılmasında əhəmiyyətli bir irəliləyiş olmadı. Koqnitiv nevrologiyanın gəlişi ilə bu suallar empirik olaraq yayımlanmağa başladı. Digər metodlarla (beyin zədələnmiş xəstələr və transkranial maqnit stimullaşdırmanın təsirləri kimi) birləşdirilmiş neyro görüntüləmə işləri, görüntülərin qavrayış və motor nəzarəti kimi digər fəaliyyətlərdə istifadə olunan mexanizmlərdən istifadə yollarını açıqlayır. Bu əsas proseslərlə sıx əlaqəli olduğu üçün görüntülər indi ən yaxşı başa düşülən 'daha yüksək' bilişsel funksiyalardan birinə çevrilir.

Görüntülərin neyron əsasları