Gadget və İnternet Bağımlılığı! SourceFed (2012)

Gadget və İnternet Bağımlılığı! 3 dəqiqə, 25 saniyə