TEDx Talk “Seks, Porno və Kişilik”

Hüquq professoru internet pornosunun zehinləri inkişaf etdirməsinə təsir edir. Bu günün pornosundan həddindən artıq istifadə edənlərin geniş yayılmış "rəqəmsal kastrasyonu" nu xüsusi olaraq müzakirə edir.