Sosial Texnologiyaların Araşdırması laqeydliyi Alex Wolfe tərəfindən (2019) genişlənməyə başladı

Feb 21, 2019-da nəşr olundu

Sosial texnoloji və sosial texnoloji tədqiqatların təsirləri arasındakı vaxt boşluğu çox böyük həcmdə olmuşdur. Kurumlarımızla yanaşı, bu sürətlə dəyişən texnologiyadan gələn sosial yükü harada başqa yerə yaymaq olar? Və onların səylərini daha da necə dəstəkləyə bilərik?