Nə fürsət verməyən insanlar müvəffəqiyyətli ola bilərlər