Nofap 3 Monata ĝisdatigo: KIO TEMPO (video), de mikkois

mikkois.JPG

[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=l7pt2xh7Cg8 [/ youtube]