“ အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကလေးတစ် ဦး အနေနှင့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်ထားရှိသောသဘောထားသည်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊