“ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ဟာသင့်ရဲ့ ဦး နှောက်” - ဖခင်၏ကွန်ယက်စကော့တလန် (စာအုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်)

စကော့တလန်လိုဂိုကွန်ယက်ဖခင်များ