ဆရာဝန်ကဘယ်စီးကရက်သောက်သလဲ၊

[youtube] https://www.youtube.com/embed/4q4OHQJ0_gQ [/ youtube]
တစ်ဦးကဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှတ်ချက်နှင့်အတူ, ဒီ posted:

အမှန်တရားများအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဆေးပညာ, ခေတ်ရေစီးကြောင်းပညာရေး, သို့မဟုတ်ပါ pop ယဉ်ကျေးမှုမှဖွင့်ကိုအမြဲအကောင်းရလဒ်များမထားပါဘူး။