“ အမြဲလိုလိုစွဲလမ်းမှု - စွဲလမ်းမှုသည်မြင့်တက်နေသလော” (Guardian, UK)