ညစ်ညမ်းအရူးယောက်ျားကားမောင်းသလဲ? နောမိ Wolf ကအားဖြင့်