လူငယ်များတိုးပွားလာနေသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်စွဲလမ်းနေသော်လည်းအမှန်တကယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ရရန်ကြောက်ကြသည် (၂၀၂၀)