'နောက်ဆုံးအထီးကျန်သောသူများလိုအပ်သည်' (အမျိုးသားပြန်လည်သုံးသပ်ချက်)