အဘယ်ကြောင့်လူတချို့ဆက်ဆံရေးအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းသည် သာ. ကောင်း၏သန်းအခြားသူများ (2011) ကိုတှနျးလှနျ