တိုက်ရိုက်ဘလော့ခ်: Porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ဒေါက်တာအာဗြဟံသည် Morgentaler, ဂါယူဆပါသည်)