အပြုအမူ (2008) Related သဘာဝဆုကြေးပေါ်တွင်နျူကလိယ Accumbens အတွက်ΔFosB၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု