နျူကလီးယပ် Accumbens အတွက် DeltaFosB စားနပ်ရိက္ခာစစ်ကူတူရိယာဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့် Motivation (2006) ထိန်းညှိ