နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Enkephalin downregulation နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် anhedonia (2014) အခြေခံ