နာတာရှည်ကင်းမှ (လူ့) အပြုအမူများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတုံ့ပြန်ချက်တစ်ΔFosBသက်ဆိုင်သော Feedforward Loop နှင့်နျူကလိယ Accumbens ရှဲလ်အတွက်ကယ်လ်ဆီယမ် / Calmodulin-မှီခိုပရိုတိန်း Kinase II ကို (2013) တောင်းဆို