နျူကလိယအတွက် DeltaFosB ၏ Overexpression တူတဲ့ကာကွယ်စွဲ phenotype accumbens, ဒါပေမယ့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်၏မအကာအကွယ်စိတ်ကျရောဂါ phenotype (2014)