ဆုတ်ခွာဖြစ်ပေါ်နိုင်နှင့်အီသနော-သွေးဆောင် locomotor ာင်း (2014) မှခံနိုင်ရည်အဖြစ်ခွဲခြား outbred ဆွစ်ဇာလန်ကြွက်တွေမှာ FosB / ΔFosBစကားရပ်၏ကွဲပြားပုံစံများ induces