မှုန်ဝါးစေရန်မျက်နှာနဲ့အတူနှင့်မရှိရင် Visual လှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့အမျိုးသားများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထတစ်နှိုင်းယှဉ် (2019)