porn ကဲ့သို့သောလိင်မြားတှငျပါဝငျခွငျးအမြိုးသမီးမြားများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ၏ယောက်ျားရဲ့သဘောထားအမြင်အပေါ်ညစ်ညမ်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုသို့တစ်ရပ်စမ်းသပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု (2018)