သဘောထားများနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု၏အန္တရာယ်အချက်များ: တစ်ခုကစူးစမ်းလေ့လာရေးလေ့လာမှု (2018)