လိင်စွဲလမ်းနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု (2018) Clinician '' Clients တွေအနေနဲ့နှင့်စပ်လျဉ်းယုံကြည်ချက်, လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကုသမှုထိရောက်မှု ''