ဘာ၏ compulsive အသုံးပြုမှုမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အစိတျရငျးအလှူငွေ (2019)