နေ့စွဲမုဒိမ်းနှင့်ကောလိပ်အထီးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်: အဖြစ်အပျက်နှင့် Impulse ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု, ဒေါသ, ရန်လို, Psychopathology, ရွယ်တူချင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု (1994)