ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနုတ်မစျယာနျဘာသာတရားကိုကျော်အချိန်ကိုကြည့်ရှုခြင်းပါသလား? Two-Wave ကို Panel ကိုဒေတာများ (2016) မှစ. သက်သေအထောက်အထား