စိတ်လှုပ်ရှားမှုဝန်ကိုထမ်းရွက် Impulse ယောက်ျား (2018) တွင်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏စွဲလမ်းအသုံးပြုခြင်းကိုခန့်မှန်းအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်