ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံထိတွေ့၏စမ်းသပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု: အဆိုပါကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏စီမံခန့်ခွဲမှု Effect နဲ့လိင်စိတ်နိုးထ၏ဖျန်ဖြေ Effect (2014)