တောင်ပိုင်းအိန္ဒိယအတွက်အထီးရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကြား HIV-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေအပေါ်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများနှင့်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှ exposure (2014)