တစ်ဦးချင်းဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် coercive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2019) ၏အရိပ်လက္ခဏာ: ကြီးမားတဲ့အွန်လိုင်းနမူနာအတွက် Hypersexual အပြုအမူ