အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို (2015) နဲ့ဘာသာရပ်များအတွက်ခေါ်ဆောင်သွားဆုလာဘ်တွေကိုတိုးမြှင် sensitivity ကို