အမြိုးသမီးမြားရဲ့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, ညစ်ညမ်း၏သဘောထားအမြင်များနှင့်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု: တောင်ကိုရီးယားကနေပဏာမရလဒ်တွေကို (2019)