ကျူးလွန်ဆက်ဆံရေးအတွက်တရုတ်လိင်ကွဲတစ်ဦးချင်းစီအကြား OSA အတွေ့အကြုံများအပေါ်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ (OSA) ၏ရိပ်မိဖောက်ပြန်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု? (2018)