အင်တာနက်ကလောင်းကစားများနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ: ဆက်သွယ်ရေးမင်းမဲ့စရိုက်၏စိတ်ဓာတ်အကျိုးဆက်များ၏ Illustrator ဥပမာများ (1999))