လူမှုအဆင့်အတန်းကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းမှ Related လား? - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းမူထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ် GSA အတွက်စစ်တမ်းများ: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်အစောပိုင်း 2000s (2015) မှအထောက်အထား။