ပါကင်ဆန်ရောဂါ (2013) တွင် dopamine ကုသမှု-နှင့်ဆက်စပ် hypersexuality အတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု