ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုထောက်ပံ့သဘောထားတွေ: nonexperimental လေ့လာမှုများ (2010) တွင်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ဆွေးနွေးရန်