ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ရှိရာသို့ သွား. နှင့်မုဒိမ်း၏အသေးအဖွဲ (1982)

Zillmann, Dolf; Bryant, Jennings

ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေဆီသို့သဘောထားအပေါ်ယုံကြည်ချက်အပေါ်ညစ်ညမ်းဆက်လက်ထိတွေ့မှု၏အကျိုးဆက်များကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းဖို့အကြီးအကျယ်ထိတွေ့မှုမုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ခံရသူအဖြစ်အမျိုးသမီးဆီသို့သနားဆုံးရှုံးမှုအတွက်နှင့်အထွေထွေအတွင်းအမျိုးသမီးများဆီသို့ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ (PD)

Volume ကို 32, ပြဿနာ 4, စာမကျြနှာ 10-21, ဒီဇင်ဘာလတွင် 1982

ဆက်သွယ်ရေးဂျာနယ်