ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို (PIU): အဆိုပါထကြွလွယ်သော-compulsive ရောင်စဉ်နှင့်အတူအသင်း။ Psychiatry အတွက်စက်သင်ယူမှု၏လျှောက်လွှာ (2016)