လီမာအတွက်အရွယ်ရောက်တဲ့နမူနာ (2019) တွင်ညစ်ညမ်း (PPUS) ၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်း၏စကေး၏ Psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ