အကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (2019) - အခမဲ့အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအတွက်လူမျိုး, ကျား, မ, နှင့်လိင် script များ