အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုကနေရရှိလာတဲ့အမျိုးသမီးမုဒိမ်းကျင့်-ဒဏ္ဍာရီအရတော့ယုံကြည်ချက်: အရက်နှင့်လိင်စိတ်နိုးထသက်ရောက်မှု (2006)