အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးအတွက်ဗီဒီယိုဂိမ်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကြားဆက်ဆံရေးမျိုး (2017)