လိင်အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ, Anti-အမျိုးသမီးများနေ့သဘောထားနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်: တစ်ဦးကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ် (1993)