အားလုံးပြီးနောက် Size ကို Matters: SEM စားသုံးမှုအင်္ဂါများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ချစ်ခင်လေးမြတ် (2019) သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းစမ်းသပ်အထောက်အထား