"ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး Talking ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့မယ်လို့": လိင်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ကိစ္စအပြုအမူ (2017) တားဆီးအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်စော်ကားသူကိုလူငယ်များ